Dwujęzyczność

 

  

Specyfiką naszej placówki jest realizacja koncepcji wczesnego oswajania dzieci z językiem angielskim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i predyspozycjom dzieci, realizujemy projekt nauczania dwujęzycznego polsko-angielskiego.

Wszystkie dzieci mają codziennie zabawy i zajęcia w języku angielskim, prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w placówce.

Przeplatane są one z polskimi i trwają ok.1-2 godzin dziennie, dostosowane są do wieku dzieci, programu wychowania przedszkolnego i rozkładu dnia.

Podczas zabawy stwarzamy naturalne warunki do komunikowania się w języku obcym tak, aby proces nauki przebiegał nieświadomie.

Język angielski nie jest przedmiotem nauki, ale językiem informacji i komunikacji.

Dzieci śpiewają piosenki, przygotowują występy i przedstawienia.

Efektem realizacji programu są sukcesy absolwentów, łatwość kontynuacji nauki w szkole.

Dostrzegalny jest duży stopień rozumienia języka angielskiego.

Dzieci bezwiednie wtrącają słownictwo i zwroty angielskie, piosenki, wierszyki podczas codziennych zabaw.

Program ma za zadanie wprowadzić dzieci w świat j. angielskiego oraz uwrażliwić je na jego brzmienie, aby w późniejszym etapie nauki były oswojone i lepiej przygotowane do nauki tego języka.

Nasze przedszkole stara się stworzyć swoim wychowankom właśnie taką szansę.

 

 

Akademia Przedszkolaka

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkoledynow.pl