Kadra

Akademii Przedszkolaka posiadamy oddaną dzieciom kadrę pedagogiczną, która wie, iż wspieranie rozwoju dzieci i odkrywanie w nich wrodzonych uzdolnień i predyspozycji zaprocentuje w dalszym ich życiu.

W pracy z dziećmi stawiamy na działanie w grupie, jednocześnie mając na uwadze indywidualne cechy każdego z naszych podopiecznych. Naszym założeniem jest solidnie przygotować maluszki do szkoły w obu językach: polskim i angielskim oraz otworzyć je na świat i kulturę.

 

Nasza Kadra:

  

  

Pełniąca Obowiązki Dyrektora

Nauczyciel Wychowawca – Pedagog

mgr Marcjanna Misiąg

 Wykształcenie, kursy, warsztaty:

- PWST-E w Jarosławiu; Kierunek Pedagogika; Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

- Uniwersytet Rzeszowski; Kierunek Politologia; Media i komunikowanie społeczne,

- PWSW w Przemyślu;  Kierunek  Politologia

- Szkoła Języków Obcych New English School Rzeszów -  J.angielski

- Opieka Dziecięca z elementami animacji zabaw dziecięcych,

- „Pomyśl - Ułóż – Sprawdź” – Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci

-  Coaching w edukacji,

 

 

mgr Małgorzata Tarnawska

Nauczyciel Wychowawca 

Wykształcenie, kursy, warsztaty:

- Studium Nauczycielskie w Przemyślu

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

   Kierunek: Nauczanie ogólnotechniczne, Nauczyciel Ogólnotechniczny z informatyką

- Uniwersytet Rzeszowski;

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna   Kierunek:  Nauczyciel Matematyki

- Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli

- Szkolenie „zajęcia językowe z zakresu języka angielskiego”

 

  

 

mgr Klaudia Dobosz

- Nauczyciel -

Wykształcenie, kursy, warsztaty:

- PWSZ w Krośnie; Kierunek Pedagogika Społeczno- opiekuńcza z terapią pedagogiczną,

- Uniwersytet Rzeszowski; Kierunek Pedagogika Opiekuńczo- wychowawcza,

- Pomoc psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,

- Terapia pedagogicznej w przedszkolu i szkole, bajko-terapia w pracy nauczyciela i pedagoga,

 

 


 

 

mgr Ewelina Szybiak-Korytko

Logopeda - Pedagog

Specjalista logopeda – nadzór logopedyczny


- Nauczyciel - Logopeda w placówkach oświatowo - wychowawczych.

- Prywatny Gabinet Logopedyczny.

- WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kierunek Logopedia

- Uniwersytet Rzeszowski Kierunek Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

- Ukończone szkolenia: Opóźniony Rozwój Mowy, Sygmatyzm Międzyzębowy.

- Certyfikat z Metod diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z zespołem Aspergera.

 - Certyfikat - Jąkanie jako zaburzenie wielowymiarowe. 

 

 

mgr Agata Duda                        

 Nauczyciel Języka Angielskiego

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku

- Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

  

 

Agnieszka Chuchla

Pomoc Nauczyciela 

- Studium  - Opiekunka Dziecięca 

 

 

 

Krystyna Strzelczyk 

- Pomoc Przedszkolna 

 

 

 

 

 

Dodatkowo z naszym przedszkolem współpracuje:

- plastyk animator zabaw pełniący funkcję pomocy nauczyciela

- pani dbająca o porządek w naszej placówce

- administrator, osoby wspomagające.

Akademia Przedszkolaka

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkoledynow.pl